Disclaimer & Privacy:
360Gamestore besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

360Gamestore is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 360Gamestore of door u aan 360Gamestore middels een website van 360Gamestore of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt 360Gamestore geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens 360Gamestore via deze website. 360Gamestore aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. 360Gamestore garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

U zal 360Gamestore, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Cookie Policy:
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van een computer. Cookies beschadigen de computer of de bestanden die op de computer staan niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om een computer te herkennen.

Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Erg handig! Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze websites gebruikt en hoe wij de website beter en klantvriendelijker kunnen maken. Het moet gezegd worden: we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Onze cookies bevatten de volgende ingrediënten:

  • Functionele aspecten
  • Analyseerbare content
  • Marketingonderdelen
  • Advertentievoorkeuren

Wij maken ook gebruik van JavaScript. Hierdoor is het mogelijk om grafische afbeeldingen en onderdelen weer te geven op onze website. Daarnaast draagt het bij ter ondersteuning van vooraf ingevulde account-gegevens en/of het tonen van je eerder bekeken producten.

Cookies accepteren
Als je onze websites in een goed werkend staat wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Gelukkig is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren:

  • de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten
  • of verdergaan op onze websites

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet optimaal werken. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen is per browser verschillend. Typ in je browser instellingen: Cookie policy en lees daar verder.

AVG / GDPR proof
Deze website maakt gebruik van affiliate diensten om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet de betreffende affiliate-partner dat deze website een vergoeding ontvangt.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Vragen omtrent jouw persoonsgegevens? Mail dan naar: contact@360gamestore.nl